Księgowość - porównaj ceny w księgowości.

Zapraszamy do skonsultowania oferty księgowości w naszej firmie.

Ksiegowość

Księgowi pracujący w firmach muszą być w stanie analizować wewnętrzne dokumenty finansowe, upewnić się, że działy przestrzegają prawa i formułować zalecenia dotyczące budżetu.

Wynagrodzenie księgowego

Wynagrodzenia księgowych mogą się znacznie różnić w zależności od pracodawcy. Niektóre duże firmy mogą płacić wyższe pensje, a niezależni księgowi z długoletnią listą klientów również mogą zarabiać więcej.

Mediana rocznego wynagrodzenia: 69350 USD (33,34 USD / godzinę)

Płaca roczna dla najlepszych 10%: 122,220 USD (58,75 USD / godzinę)

Najniższe 10% rocznej pensji : 43020 USD (20,68 USD / godzinę)

Źródło: US Bureau of Labor Statistics, 2017

Edukacja, szkolenie i certyfikacja

Minimalne wykształcenie wymagane do zostania księgowym to tytuł licencjata. Wielu księgowych będzie zdobywać wyższe stopnie naukowe i certyfikaty, aby stać się bardziej atrakcyjnymi na rynku - https://znany-ksiegowy.pl/

Wykształcenie: Aby  rozpocząć karierę księgowego, konieczne jest posiadanie tytułu licencjata z  rachunkowości lub pokrewnego kierunku studiów. Niektórzy pracodawcy preferują kandydatów do pracy, którzy mają tytuł magistra z zakresu rachunkowości lub podatków lub MBA ze specjalizacją w rachunkowości.

Certyfikacja: Aby móc składać dokumenty w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, księgowi muszą zostać certyfikowanymi księgowymi (CPA ). Poszczególne stany udzielają  licencji  zgodnie z własnymi zasadami i przepisami. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów księgowych muszą zdać  jednolity egzamin CPA .

Umiejętności i kompetencje księgowego

Oprócz formalnego wykształcenia i licencji, umiejętności miękkie niezbędne do bycia księgowym obejmują:

Umiejętności obsługi klienta: wielu księgowych spędza dużo czasu pracując z klientami, oceniając ich potrzeby i pomagając im w sprawach finansowych lub podatkowych. Wymaga to umiejętności mówienia i słuchania, które są częścią obsługi klienta.

Myślenie analityczne: Księgowi muszą być w stanie zidentyfikować trendy lub problemy podczas przeglądu finansów dla osób fizycznych lub firm - https://znany-ksiegowy.pl/slaskie/biuro-rachunkowe-tychy

Rozwiązywanie problemów: Praca jako księgowy często wiąże się z pomaganiem klientom w rozwiązywaniu określonych problemów finansowych. W wielu przypadkach księgowi odkrywają problemy i muszą w takim przypadku zalecać rozwiązania.

Znajomość pakietu Microsoft Office: Księgowi spędzą dużo czasu na pracy ze standardowymi aplikacjami używanymi w firmach, zwłaszcza Microsoft Excel lub innym oprogramowaniem do arkuszy kalkulacyjnych.

Dobrze zorganizowane: śledzenie i analizowanie finansów wymaga wysokiego poziomu organizacji, aby móc nadążyć za przychodami i wydatkami w miarę ich ewolucji.

Perspektywy pracy

Według amerykańskiego Biura Statystyki Pracy , wzrost zatrudnienia księgowych ma wynieść 10% w dekadzie kończącej się w 2026 r. Jest to lepsze niż 7-procentowy wzrost prognozowany dla wszystkich zawodów. Perspektywy zatrudnienia w tej dziedzinie są często powiązane ze stanem gospodarki, ale księgowi zawsze będą potrzebni, ponieważ coraz więcej firm wchodzi na giełdę, a przepisy podatkowe stają się bardziej złożone.

Środowisko pracy

Środowiska biznesowe mogą się różnić, ale większość księgowych pracuje albo dla większej firmy, która potrzebuje ich usług, albo pracuje niezależnie, obsługując osoby fizyczne i małe firmy. Niektórzy niezależni księgowi mogą pracować poza biurem.

Plan pracy

Harmonogramy pracy zazwyczaj są zgodne ze standardowymi godzinami pracy. Największym wyjątkiem jest sezon podatkowy, kiedy wielu księgowych będzie pracować dłużej, aby spotkać się z klientami przed terminem rozliczenia.

Opis stanowiska księgowego

Sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat oraz innych raportów finansowych. Obowiązki obejmują również analizę trendów, kosztów, przychodów, zobowiązań finansowych i zobowiązań zaciągniętych w celu przewidywania przyszłych przychodów i kosztów. Raportuje finanse organizacji do kierownictwa i oferuje sugestie dotyczące wykorzystania zasobów, strategii podatkowych i założeń leżących u podstaw prognoz budżetowych.

Może wymagać tytułu licencjata w dziedzinie specjalizacji i 2-4 lat doświadczenia w tej dziedzinie lub w pokrewnej dziedzinie. Znajomość standardowych pojęć, praktyk i procedur w określonej dziedzinie. Polegaj na doświadczeniu i osądzie, aby zaplanować i osiągnąć cele. Wykonuj różnorodne zadania. Praca pod ogólnym nadzorem. Wymagany jest pewien stopień kreatywności i swobody. Zwykle podlega przełożonemu lub kierownikowi.